Leer meer over IPO

  • Picture Zalánczi Gábor
  • Picture Zalánczi Gábor
  • Picture Michaela Hermanová

IPO in het kort

Sinds meer dan twaalfduizend jaar is de hond de gezel van de mens. Door domesticatie is de hond in sociale gemeenschap met de mens gaan leven en in belangrijke mate op hem aangewezen. In de loop van de geschiedenis is de hond de mens op verschillende manieren van dienst geweest. In de huidige maatschappij is het grootste deel van deze dienstbaarheden overgenomen door technische middelen.

De huidige hondenbezitter moet de hond, in overeenstemming met zijn kwaliteiten, de mogelijkheid geven deze te gebruiken.  De verschillende vormen van hondensport zijn hiertoe uitermate geschikt. Honden welke deze mogelijkheden niet gegeven worden kunnen voor problemen zorgen in hun omgeving. De inzet van de hond in de sport moet zich toespitsen op zijn mogelijkheden tot leren en zijn inhoudelijke kwaliteiten.

Speciaal voor de werkhonden zijn er drie disciplines in de werkhondentraining. Deze drie disciplines zijn IPO hondensport (Internationale Prüfungs Ordnung), SpH (Speurhond) en Reddingshondenwerk. Er zijn door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) een aantal rashonden specifiek tot werkhond benoemd, maar ook rashonden zonder deze aanmerking kunnen meedoen aan de werkhondentrainingen. De discipline IPO hondensport bestaat uit drie onderdelen op drie verschillende niveaus en is één van de meeste zware en gevarieerde hondensporten die er zijn.

Het eerste onderdeel van de IPO hondensport is het speuren en wordt uitgevoerd in weiland en/of akker. Bij het speuren werkt de hond een van te voren vastgelegd spoor uit waarop ook voorwerpen met de geur van de spoorlegger zijn achtergelaten. De hond moet deze verwijzen en het aangelegde verleidingsspoor negeren. Per niveau wordt het onderdeel speuren steeds moeilijker gemaakt.

Het tweede onderdeel van de IPO hondensport is het appèl, ook wel gehoorzaamheid genoemd. Er worden van de hond verschillende algemene gehoorzaamheidsoefeningen  verwacht, zoals o.a. volgen, staan, zitten, liggen, springen en apporteren en wordt er getest of de hond schotvast is. De oefeningen worden per niveau steeds moeilijker.

Het derde onderdeel van de IPO hondensport is het verdedigingswerk in drie verschillende niveaus. Bij dit onderdeel wordt gewerkt met een pakwerker en wordt de hond getest op de eigenschappen drift, moed en belastbaarheid. De honden moeten de pakwerker opsporen, aanblaffen en stellen, maar ook de pakwerker begeleiden bij verplaatsing en ingrijpen wanneer de pakwerker probeert te ontsnappen.