The WDSF and the organization respect animal welfare. For that reason, aids of any kind are strictly forbidden on and around the competition and training fields. In particular, reference is made to Article 15 of the WDSF WC General Implementation Rules.

 

De WDSF en de organisatie respecteren dierenwelzijn. Om die reden zijn hulpmiddelen, van welke aard dan ook, ten strengste verboden op en rond de wedstrijd- en trainingsvelden. Met name wordt verwezen naar Artikel 15 van de WDSF WC General Implementation Rules.